LHS 41

€ 1,00

Maks. temp. izlaznog vazduha °C 650
Maks. temp. ulaznog vazduha °C 65
Maks. temp. okoline °C 65
Relativna vlažnost % 5 – 95 bez kondenzovanja
Maks. pritisak na ulazu kPa 100
Masa 41S / 41L kg 0.85 / 0.95
Oznaka o usaglašenosti 2
Oznaka o odobrenosti 3
Zaštita klase II 4

 

LHS 41: Mali, ali sa visokim performansama
Srednje veliki LHS 41 grejači vazduha imaju vrlo široku primenu. Male dimenzija omogućavaju laku ugradnju u
mašine. Cev grejača prečnika 50 mm dozvoljava prolaz dovoljne količine vazduha, kao i primen gde se traže visoke
performanse.

 

 

Maks. temp. izlaznog vazduha °C 650
Maks. temp. ulaznog vazduha °C 65
Maks. temp. okoline °C 65
Relativna vlažnost % 5 – 95 bez kondenzovanja
Maks. pritisak na ulazu kPa 100
Masa 41S / 41L kg 0.85 / 0.95
Oznaka o usaglašenosti 2
Oznaka o odobrenosti 3
Zaštita klase II 4