FC

€ 1,00

Frekventni regulatori: Više snage za duvalice


Pošto se zapremina vazduha i snaga grejanja posebno podešavaju, precizno i nezavisno jedno od drugog, frekventni
regulatori FC 550 i 2200 poboljšavaju proces primene toplog vazduha. Omogućavaju duvalicama brži rad nego sa
direktnim naponom iz mreže i samim tim smanjuju troškove eksploatacije