BR10 PT 800

€ 1,00

Balacchi BR10 PT800

VF zavarivačka mašina za cerade (snage od 8 do 12 KW). Glavna prednost su joj mali gabariti, može se postaviti bilo gde. Pogodna je za mala i srednja zavarivanja, i isporučuje se u različitim bojama. Njen sto za zavarivanje je opremljen zaobljenim drvetom, kako bi se rukovaocu olakšao rad sa materijalom. Ballachi BR10 PT 800 se može opremiti različitim dodacima, kao što su laseri, daljinska
kontrola, sistem za lakšu zamenu elektroda, svetlo, itd.