BR 1 SG

€ 1,00

Balacchi BR 1 SG – specijalni model za mehove

VF specijalni model zavarivačke mašine za zavarivanje mehova (snage od 8 do 15 KW). Njen specijalni oblik je adekvatno prilagođen kako bi zadovoljio proces zavarivanja, poseduje 2 paralelne elektrode i 2 ugaona produžetka, a glavni radni sto se može zakrenuti do 20° prema osnovi mašine, dok se drugi radni sto može zakrenuti do 90° prema glavnom radnom stolu . Kontrolna tabla je intuitivna i laka za korišćenje, i nalazi se na posebnom nosaču, tako da se može postaviti u položaj koji odgovara rukovaocu. BR1 SG se isporučuje u različitim bojama.