SEAMTEK 900 AT

€ 34.147,00

Vrednost
Napon V 230
Snaga W 4500
Brzina m/min 0,1 - 30
Temperatura *C 120 - 700
Težina kg

238 osnovno

268 sa dodacima

Širina zavarenog spoja mm 8 - 64

 

Seamtek 900 AT: Nova generacija

Inteligentna konstrukcija SEAMTEK 900 AT čini praktično svaki mogući vid zavarivanja. Zahvaljujući dobro
promišljenom sistemu sa više ruku, mašina se može postaviti za rad u specifičnoj aplikaciji za rekordno brzo
vreme. Veliki izbor različitih valjkova, dizni i vođica garantuje maksimalnu fleksibilnost. Intiutivni sistem operacija
korisničkog interfejsa se odvija celokupno preko touchscreen-a i dozvoljava jednostavna podešavanja
predefinisanih parametara.

 

• Sistem sa više dodataka garantuje veću fleksibilnost
• Parametri zavarivanja su digitalno regulisani
• Intuitivni korisnički interfejs
• Tih u radu
• Test mod za brzo određivanje parametara
• Točkovi i vođice se mogu brzo zameniti
• Bez održavanja i izdržljiv

 

 

Vrednost
Napon V 230
Snaga W 4500
Brzina m/min 0,1 - 30
Temperatura *C 120 - 700
Težina kg

238 osnovno

268 sa dodacima

Širina zavarenog spoja mm 8 - 64